Historie

We schrijven 1920. Twee jaar na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog.

Op 30 december van dat jaar vierde de toenmalige Kweekschool aan de Anthonie Duyckstraat zijn 10-jarig bestaan. Zoals in die dagen gebruikelijk werd er een revue opgevoerd. De opvoering vond plaats in de grote zaal van de Haagse Dierentuin.
Leerlingen en leraren van de kweekschool hadden zoveel plezier in de voorbereidingen en de uitvoering, dat ze het jammer vonden dat het voorbij was. Enkelen namen het initiatief tot het oprichten van een vereniging. Ze deden hiertoe een oproep en die had succes.

In juli 1921 vond de oprichtingsvergadering plaats. De notulen hiervan werden in keurig handschrift opgeschreven in het notulenboek. Deze boeken met handgeschreven notulen hebben overigens stand gehouden tot 25 april 1977! Daarna is men gaan werken met losbladige, getypte notulen en later natuurlijk met de computer.

In het begin van haar bestaan kampte de vereniging met financiële moeilijkheden. Na de eerste voorstelling was de kas leeg, althans dat dacht men in eerste instantie. Na een herberekening bleek dat gelukkig nog mee te vallen, want er was een batig saldo van fl. 3,–. Echter, verschillende leden hadden hun contributies bij vooruitbetaling gedaan. Per saldo was de situatie dus ernstig. Men zocht allerlei manieren om de kas zoveel mogelijk te spekken. In 1923 werd het idee naar voren gebracht de uitvoeringen af te sluiten met een bal. Hierdoor kon men de toegangsprijs verhogen. Deze bals hebben tot in de jaren zeventig plaats gevonden.

Ook trachtte men zoveel mogelijk zogenaamde uitkoopjes te verwerven. Dit waren voorstellingen van reeds eerder gespeelde stukken voor ander publiek, waarvoor dan een prijs werd betaald. De financiële situatie verbeterde gestaag. Op deze wijze kon de vereniging gedurende meer dan 90 jaar stand houden, met soms twee, soms drie voorstellingen per jaar. In de beginjaren speelde men niet alleen toneel, maar gaf men ook cabaret- en muziekavonden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stopte de vereniging met spelen. De vele verordeningen die de bezetter had afgekondigd en de verplichting  ons aan te moeten sluiten bij de Kulturkammer leidden tot dit besluit. DTS werd een slapende vereniging. Op 7 augustus 1945 komt het bestuur weer voor de eerste keer bijeen.

Er werd gespeeld in allerlei Haagse theaters, waarvan een deel nu niet meer bestaat. Enkele van die theaters zijn: de Haagse Dierentuin, gebouw De Vereniging, Theater Prinsengracht, Seinpost, Op Gouden Wieken, het Congresgebouw, de Koninklijke Schouwburg, De Poort, Merlijn en de Vaillant. Momenteel hebben wij geen vast theater meer en zoeken wij per productie de beste plek om dit op te voeren.

In 2015 verandert onze vereniging van naam. Onze vereniging heeft ambitie! Wij willen niet alleen goed toneelspel bieden, maar ook durf tonen in de producties die wij maken; jong talent een kans bieden, samen met regisseurs nieuwe stukken maken, een locatie zoeken die past bij onze productie en samenwerken met andere disciplines. Wij willen dat onze producties er toe doen! Daarom vonden wij het tijd voor een nieuwe naam. Vanaf 2015 gaan wij door het leven als Durf.
In 2020 was het voor het eerst sinds WO II dat we geen voorstelling hebben gemaakt, vanwege het virus COVID-19 Maar we bleven ons met elkaar verbinden middels o.a. een online zelfgemaakte mini voorstelling. In 2021 ontvingen we - op gepaste afstand vanwege het virus - vanwege ons 100 jaar bestaan uit handen van locoburgemeester Van Asten de Koninklijke Erepenning. Een jaar laten kunnen we gelukkig onze jubileumvoorstelling maken: Als het aan ons lag was deze voorstelling er nooit gekomen.